Back

W celu systematycznego podnoszenia jakości naszych szkoleń, prosimy o wypełnienie ankiety.

Ankieta - szkolenie SQL serwer dla początkujących
Organizacja szkolenia

Czy szkolenie zaczęło się w ustalonym czasie ?*

Organizacja szkolenia

Czy dostała Pani/Pan certyfikat po szkoleniu ?*

Ocena trenera
Sposób przekazywania wiedzy

Oceń sposób przekazywania wiedzy przez trenera.*

Ocena trenera

Jak Pani/Pan ocenia ogólną atmosferę panującą na szkoleniu ?*

Ocena szkolenia

W jakim stopniu szkolenie spełniło Pani/Pana oczekiwania?*

Ocena szkolenia

Jak ocenia Pani/Pan przydatność zdobytych informacji pod względem podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności?*

Kontakt z trenerem

Proszę ocenić przejrzystość i sposób przekazywania informacji przez prowadzącego szkolenia.*

Ocena ogólna

Czego Pani/Pana zdaniem zabrakło na szkoleniu ?

Ocena ogólna

Co należy zmienić podczas kolejnego szkolenia ? Jakie tematy powinny być poruszone ?